Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

E.E.: Παράνομο το χαράτσι!

Με μια ρητή διαβεβαίωση προς τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή απάντησε ο Γερμανός επίτροπος Ότινγκερ σχετικά με το χαράτσι στη ΔΕΗ.


Ο Νίκος Χουντής απέθυνε ερώτηση σχετικα με το θέμα στην οποία τόνισε: "δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) να διακόψουν την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος που χρησιμοποίησαν". Ακόμη ο κ. Χουντής είπε: "πολύ περισσότερο δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή σε ευάλωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδηγία 2009/72".

Αμέσως μετά ο επίτροπος κ. ότινγκερ απάντησε: "σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις οφείλουν  να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3)» και συνέχισε λέγοντας: "Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις".

Ο γερμανός επίτροπος κατέληξε τονίζοντας ότι:"Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές".

Τώρα λοιπόν  που και η ίδια η Ε.Ε. θεωρεί παράνομο το χαράτσι στη ΔΕΗ, τι έχουν να μας πουν επ' αυτού οι... φωστήρες του Υπουργείου Οικονομικών;

Επιμέλεια: Χρυσόστομος Βουλγαρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: